Skip to content

USŁUGI

SPECJALIZACJE

PORADY PRAWNE

Usługi / Specjalizacje

SPECJALIZACJA

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne to niezwykle delikatny, często krępujący, a zarazem bardzo istotny obszar, ponieważ wpływający bezpośrednio na życie naszych Klientów oraz członków ich rodzin. Zachowujemy w tych sprawach takt i dyskrecję oraz wysoki poziom kultury w komunikacji i formułowaniu stanowiska, dlatego dążymy do skutecznej reprezentacji naszych Klientów. W toku postępowania zmierzamy do najlepszego zabezpieczenia roszczeń i interesów naszych Klientów, przede wszystkim do zrealizowania usługi i uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia ich sprawy.

Kancelaria w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego reprezentuje Klientów m.in. w sprawach o:

  • rozwód lub separację
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy alimentacyjne oraz o władzę rodzicielską
  • egzekwowanie i ustalenie kontaktów z dziećmi
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi
  • przysposobienie (adopcję)
  • rozdzielność majątkową między małżonkami
  • podział majątku małżonków
  • ubezwłasnowolnienie
  • ustanowienie opieki lub kurateli

Omówienie sprawy

Ocena sytuacji

Złożenie sprawy w sądzie

Zakończenie sprawy

KROK 1
KROK 2
KROK 3
KROK 4