Alimenty

Adwokat Wągrowiec Oborniki

W naszym systemie prawnym alimenty rozumiane są jako konieczność dostarczania określonym osobom niezbędnych środków utrzymania. Najbardziej powszechnym zobowiązaniem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dzieci, który też Kancelaria Adwokacka Anna Makowska przybliży Państwu w niniejszym artykule.

JAK OTRZYMAĆ ALIMENTY?

Z alimentami mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy jeden z rodziców nie mieszka na stałe z dzieckiem. Wówczas zobowiązany będzie do łożenia na jego utrzymanie. Aby ustalić wysokość kwoty alimentów, konieczne jest wytoczenie przez rodzica stele zamieszkującego z dzieckiem pozwu o alimenty przeciwko drugiemu rodzicowi. W sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie samo musi wystąpić z takim powództwem. Sprawy o alimenty wnosimy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Alimenty w określonym mieście toczyć się będą w sądzie miejscowym, w wydziale do spraw rodzinnych i nieletnich.

Sprawę o alimenty rozpoczynamy poprzez złożenie do sądu pozwu o alimenty, w którym określimy kwotę, którą jako alimenty chcielibyśmy otrzymywać. Do pozwu o alimenty musimy załączyć skrócony akt urodzenia dziecka, jak również dokumentację potwierdzającą miesięczne koszty utrzymania dziecka. Są to na przykład faktury za wyżywienie, odzież, przybory szkolne, zajęcia dodatkowe, leczenie. Pomocne będzie przedstawienie miesięcznych wydatków. Naszym obowiązkiem jest wykazanie przed sądem miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Złożenie odpowiednio przygotowanego pozwu zainicjuje rozpoczęcie sprawy o alimenty.

JAK USTALIĆ WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób należy ustalić wysokość alimentów. Niestety brak jest ogólnych wyznaczników, bądź tabeli alimentacyjnych wskazujących kwotę możliwą do uzyskania. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do zapłaty oraz od usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka. Duże znaczenie ma zatem sytuacja dziecka, a więc wysokość dotychczas ponoszonych na nie wydatków. Ważne jak również przedstawienie sądowi nowo powstałych kosztów, które są niezbędne i które rodzic musi ponosić. Kolejno też istotne jest wykazanie sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Nawet w sytuacji, gdy wykazuje ona niskie dochody, możliwym jest uzyskanie ponadprzeciętnej kwoty alimentów. Wykazanie okoliczności, że rodzic jest zdrowy, w pełni sprawny do pracy, posiada majątek, czy oszczędności, ukończył różne kursy, czy posiada specjalistyczne uprawnienia, a mimo to uzyskuje niewielkie wynagrodzenie podważa wiarygodność takiej osoby i pomaga uzyskać wyższe kwoty alimentów. Wówczas sąd może uznać, że zobowiązany może podjąć lepiej płatną pracę, która umożliwi mu uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym tego najważniejszego, jakim jest obowiązek alimentacyjny. Adwokat w mieście Oborniki z całą pewnością złoży stosowne wnioski, które pozwolą ustalić sytuację majątkową zobowiązanego do alimentacji.

JAK DŁUGO NALEŻY PŁACIĆ ALIMENTY?

Rodzic płacący alimenty często jest przekonany, że jego obowiązek alimentacyjny automatycznie wygaśnie, kiedy dziecko skończy 18 lat. Nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie precyzują wieku, do jakiego dziecku należą się alimenty. Stanowią jedynie, że dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice mają obowiązek alimentacji. Najczęściej obowiązek ten dalej będzie ciążył na zobowiązanym w sytuacji podejmowania przez dziecko kształcenia, które uniemożliwia zatrudnienie, czy też w przypadku dziecka chorego, niepełnosprawnego. W przypadku jednak, gdy dziecko uczy się w weekendy, na co dzień zaś podejmuje zatrudnienie i samo się utrzymuje obowiązek ten wygaśnie. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja będzie indywidualna oceniana przez Sąd. Jednakże należy mieć na uwadze, że uchylenie obowiązku alimentacyjnego wymaga wydania w tym przedmiocie stosownego orzeczenia przez sąd. Samo zaprzestanie płacenia nie zwalnia nas z obowiązku. Adwokat w mieście Oborniki zajmuje się sprawami o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

OBNIŻENIE / PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Należy nie zapominać, że przy każdej zmianie okoliczności dotyczących dziecka, jak również zmiany sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów możliwe jest wystąpienie z ponownym pozwem – o zmianę dotychczasowej wysokości alimentów. Możemy zatem wnosić o podwyższenie alimentów lub ich stosowne obniżenie. Alimenty zasądzone na  kilkuletnie dziecko nie są adekwatne co do osoby nastolatka, co daje możliwość ich podwyższenia. Ponadto, gdy rodzic był zdrowy i miał wysokie zarobki, a teraz stale choruje i nie ma możliwości wykonywania podobnego zatrudnienia, może wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów. Celem poprowadzenia tego typu postępowania niezbędne może okazać się skorzystanie z usług adwokata w mieście Oborniki.

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania, podwyższenia lub obniżenia alimentów, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.